Tuesday, July 3, 2012

मन अपेक्षांचे ओझे

(एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत पण बेकार तरुण, आई वडिलांवर प्रेम करणारा, पावसावर प्रचंड प्रेम करणारा, नवा पाऊस, नव्या संधी घेऊन येईल अशी आशा करणाऱ्या तरुणाचे शब्द)


मन कोंदट भीतीचे
मन अपेक्षांचे ओझे
सुख आई-वडील
दु:ख अपेक्षांचे ओझे

आत उद्विग्न चळवळ
भूलथापा रोजरोज
डोळे पावसाकडे नंतर
आधी अपेक्षांचे ओझे

मन झुंजूमुंजू पाऊस
धुंवाधार बरसात
ओल्या पालवी संगे
रडू नाचत गातात

किती हसू, किती रडू
फक्त हाल, नाही बळ
अश्रू ओघळे गालावर
पाऊसही क्षणोक्षण

जड झाले मन माझे
सुख दु:ख बरसात
अश्रू ओघळे न थांबे
मन फक्त अपेक्षांचे ओझे


-- सागर

No comments:

Post a Comment